Ageaşyňyzy barlaň.

Siz 21 ýa-da ondan uly

Bu web sahypasyndaky önümlerde diňe ulular üçin (21+) nikotin bolup biler.

BAR 800 Puffs Bir gezek ulanylýan Vape Pod

Gysga düşündiriş:

“IPLAY BAR” bir gezek ulanylýan Vape Pod, hrustal arassa iki reňkli dizaýn.Ykjam we göçme kub kub bir gezeklik pod.500mAh içerki batareýa bilen işleýän “IPLAY BAR” 2% nikotin güýji we 2,0ml elektron suwuklyk kuwwaty bilen 800 puffs gelýär.

Lezzet almak üçin 10 sany ýokary tagam: Höwesli miweler, salkyn nan, üzüm buzy, gök malina, mango ananasy, garpyz, gök öwüsýän buz, banan buzy, ýaşyl alma, çilek lychee


 • Ölçegi:19.3 * 19.3 * 98.0mm
 • Batareýa:500mAh
 • Elektron suwuklygyň kuwwaty:2.0ml
 • Nikotin: 2%
 • Puffs:800 Puffs
 • Garşylyk:1.6Ω
 • Agramy:30.2g
 • Bukja:10 sany / gap;300pc / karton;20 kg / karton
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  IPLAY BAR 800 Puffs Bir gezek ulanylýan Vape Pod

  “IPLAY BAR” bir gezek ulanylýan “Vape” täze gelen adamlar üçin niýetlenendir.Size ýönekeý siňdiriş we ajaýyp tagamlary hödürlemek üçin giriş derejesindäki bir gezek ulanylýan wape enjamy.“IPLAY BAR” PCTG iýmit derejesindäki materialdan ýasalyp, sizi hemişe geň galdyrmak üçin moda iki reňkli dizaýna, gurluşyna we könelmegine garşydyr.Wapy has gülkünç etmek.

  “IPLAY BAR” DISPOSABLE VAPE POD

  Göçme we ýeňil

  “IPLAY BAR” kub we göçme bir gezek ulanylýan ruçkadyr, bary-ýogy 30.2g ýeňil, bu amatlylyk we wap tejribe bilen ajaýyp gabat gelýär.

  “IPLAY BAR” DISPOSABLE VAPE POD - Aýratynlyklar

  10 sany premium tagam - Iň halaýan tagamyňyzy saýlaň

  Iň gowy görýänleriňizi alyp boljak dürli tagamlar bar!Biziň edýän ähli zadymyz, sizi kanagatlandyrmak we lezzet almak üçin.Şeýlelik bilen miweleriň baý tagamyna eýe bolarsyňyz.

  “IPLAY BAR FLAVOR OPTIONS”

  Güýçli waping

  Gurlan 500mAh akkumulýator, bir günüň dowam etmegi üçin ýeterlik güýç berip biler.

  “IPLAY BAR” DISPOSABLE VAPE POD - BATERI .A

  Arassa tagam, iň arassa tagam

  Bu aralykda, 2ml e-şiräniň kuwwaty we 800 çemçe çenli doly çümdürilen tejribe getirýär.Softumşak we ýylmanak çekmek üçin 2% nikotin güýji.

  “IPLAY BAR” DISPOSABLE VAPE POD - 2ML

  Ergonomiki agzy we ýumşak tagamy

  Kagyzlary has gowy tejribe getirmek üçin “IPLAY BAR Bir gezek ulanylýan” agzy bilen oňat gabat gelmek we tagamly agzyňyza berk ýapmak üçin ergonomiki agzy bar.Her gün we islendik ýerde wape etmek üçin işjeňleşdirilen usul!
  Garşylygy 1,6Ω bolan döwrebaplaşdyrylan pagta rulony, elektron suwuklyklaryň ýakymly tagamy bilen ýakymly bug bulutlaryny öndürýär.

  “IPLAY BAR” DISPOSABLE VAPE POD - ERGONOMIK DIZAYN WE BIKOLOR BODY

  Bukja

  1 * “IPLAY PLUS” bir gezek ulanylýan pod

  Orta guty: 10 sany / paket

  Mukdary: 300pc / karton

  Agramy: 20 kg / karton

  Kartonyň ölçegi: 45,8 * 33 * 28,8 sm

  CBM / CTN: 0.04mᶟ

  “IPLAY BAR” DISPOSABLE VAPE POD - GURBAN

  “Iplay Bar 800 Puffs” bir gezek ulanylýan displeý

  DUNDURYŞ:Bu önüm nikotin önümleri bilen ulanmak üçin niýetlenendir.Görkezmelere laýyklykda ulanyň we önümiň çagalara elýeterli däldigine göz ýetiriň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň