Ageaşyňyzy barlaň.

Siz 21 ýa-da ondan uly

Bu web sahypasyndaky önümlerde diňe ulular üçin (21+) nikotin bolup biler.

MAX 2500 Puffs Bir gezek ulanylýan Vape Pod

Gysga düşündiriş:

“IPLAY MAX” täze uly höwesjeňler üçin super uly buludy kowalamak üçin öňünden doldurylan bir gezek ulanylýan wape toplumy.8ml elektron suwuklyk kuwwaty 1,2Ω pagta rulony bilen birleşdirilip, uly bug üpjün edýär.Gurlan 1250mAh batareýa bilen işleýän iň ýokary puff 2500-e çenli bolup biler.

 

Bellik:IPLAY MAX 2500-iň täze wersiýasy çykdy.MAX korpusy gradient reňkden gaty reňke üýtgedilýär.

 

30 tagam bar: Berri Garpyz, Energetika Suw Buzy, Limon Kukileri, Gazyk Alma Gawuny, Greýfrut Berri, Guwa Malina, Üzüm Çilek, Gök Raz Limon, Sowuk Mint, Gök Buz, Gaz Mal, Şetdaly Buz, Apelsin Buz we ş.m.


 • Ölçegi:19.5 * 124.5mm
 • Batareýa:1250mAh
 • Elektron suwuklygyň kuwwaty:8ml
 • Nikotin:0%;5%
 • Puffs:2500 Puffs
 • Garşylyk:1.2Ω
 • Agramy:65g
 • Bukja:10pcs / pack, 300pcs / ctn, 20kg / ctn
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  IPLAY MAX bilen täze durmuş ýörelgesini kabul ediň

  “IPLAY MAX” bir gezek ulanylýan wape ruçkasy bilen her çukurda göterijiligi we kämilligi başdan geçiriň.Ajaýyp öndürijilik bilen ýumşak, futuristik dizaýny birleşdirip, bu ýeňil enjam, höwesjeňler üçin hökmany zat.Stiliň we funksiýanyň yzygiderli garyndysyndan lezzet alyň, IPLAY MAX-ny deňsiz-taýsyz lezzet almak üçin iň esasy saýlamaňyza öwüriň.

  “IPLAY MAX 2500” täze wersiýa 1

  Elegant we amatly waping tejribesi

  “IPLAY MAX” özüne çekiji we häzirki zaman dizaýny bilen öwünýär.Penumşak ruçka görnüşli görnüşi, dynç alyş tejribäňizi artdyryp, gaty amatly tutmagy hödürleýär.Jübiňize aňsatlyk bilen siňmek üçin döredilen bu enjam ýeňillik we amatly durmuşy öz içine alýar.Stiliň we ergonomikanyň ajaýyp birleşmesini öwreniň, IPLAY MAX diňe bir ajaýyp görünmän, eýsem eliňizdäki öýde ajaýyp duýulýar.

  IPLAY MAX 2500 T NEWZE WERSI --ASY - Aýratynlyklar

  Tagamlar bilen öwünmek - 30-a çenli wariant

  Seresaplylyk bilen synag we doly synlar bilen, bir gezek ulanylýan wape ruçkasyny tapmaga kömek etmek üçin giňişleýin sanawy düzdük.Meşhurlygyň başynda, ajaýyp öndürijiligi bilen tanalýan bir gezek ulanylýan IPLAY MAX dur.Pagta rulony bilen enjamlaşdyrylan, öňünden doldurylan elektron suwuklygy päk, mahmal tagam tejribesine öwürýär.Iň oňat ýoldaşyňyzy tapmaga kömek etmek üçin saýlamamyza bil baglaň.IPLAY MAX üçin tagamyň 30 görnüşi bar we ýöriteleşdirilen tagamlar bar.

  https://www.iplayvape.com/iplay-max-2500-puffs-disposable-pod.html
  https://www.iplayvape.com/iplay-max-2500-puffs-disposable-pod.html
  https://www.iplayvape.com/iplay-max-2500-puffs-disposable-pod.html

  Ergonomiki taýdan MTL Delight üçin ýasaldy

  Mouth-to-Lung (MTL) lezzetine laýyk gelýän IPLAY MAX-nyň ergonomiki taýdan döredilen agzy bilen iň amatly rahatlygy başdan geçiriň.Kämillik üçin döredilen, ýumşak we kanagatlandyryjy tagam gözleýänler üçin iň oňat gabat gelýär.Arassalanan aýagyňyz üçin hakykatdanam doglan ajaýyp tejribe bilen meşgullanyň.

  IPLAY MAX 2500 T NEWZE WERSI --ASY - 2500 PUFFS

  Ygtybarly öndürijilik we azalýan töwekgelçilik

  Bir stocka töwekgelçiligini azaltmak üçin yzygiderli çykyş we iň az güýji peseltmek üçin IPLAY MAX-a bil baglaň.Her çekişmäniň baý we ýerine ýetiriji bolmagyny üpjün edip, başdan ahyryna çenli dowam edýän üznüksiz sessiýalardan lezzet alyň.

  IPLAY MAX 2500 T NEWZE WERSI --ASY - 1250MAH BATERI .ASY

  Her kagyz üçin niýetlenen nikotin güýçleri

  “IPLAY MAX” Bir gezek ulanylýan nikotiniň birnäçe görnüşi bolan täze we tejribeli kagyzlara: 0%, 5% ýa-da doldurmak isleýän beýleki nikotin mazmuny.Täsin ýa-da tejribeli höwesjeň bolsaňyzam, IPLAY MAX-da iň oňat oýnuňyzy tapyň, bu hemmeler üçin iň esasy saýlama.

  IPLAY MAX 2500 T NEWZE WERSI --ASY - Nikotin görnüşi

  Bukja

  1 * IPLAY MAX Bir gezek ulanylýan pod

  Orta guty: 10 sany / paket

  Mukdary: 300pc / karton

  Agramy: 20 kg / karton

  Kartonyň ölçegi: 36 * 36 * 33.5 sm

  CBM / CTN: 0.04m3

  IPLAY MAX 2500 T NEWZE WERSI --ASY - GURAMA

  DUNDURYŞ:Bu önüm nikotin önümleri bilen ulanmak üçin niýetlenendir.Görkezmelere laýyklykda ulanyň we önümiň çagalara elýeterli däldigine göz ýetiriň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň