Ageaşyňyzy barlaň.

Siz 21 ýa-da ondan uly

Bu web sahypasyndaky önümlerde diňe ulular üçin (21+) nikotin bolup biler.

Biz hakda

IplayVape hakda

Şençzhenen Iplayvape Technology Co., Ltd 2015-nji ýylda döredilen we dünýä belli "E-cig City" Şençzhenen şäherinde ýokary hilli elektron çilimleri gözlemek we ösdürmek, öndürmek, söwda we satmak bilen meşgullanýan innowasiýa tehnologiýa kompaniýasydyr ( e-cig) we şuňa meňzeş önümler.Önümlere wape başlangyç toplumlary, bir gezek ulanylýan wape podwodlary, doldurylýan pod ulgamy toplumlary we CBD bug buglaýjy enjamlary girýär.Marka IPLAY, müşderilerimiz bilen göni 2018-nji ýylda gatnaşyk gurmak üçin işe girizildi.

“Iplayvape” -iň meýdany 15 000 inedördül metrden gowrak bolan iki zawod bar.Gözleg we önümçilikde ýedi ýyldan gowrak tejribe toplap, islendik OEM / ODM ideýasyny üstünlikli etmek üçin hünär çözgütlerini hödürlemek ukybymyz we ukybymyz bar!Islegiňiz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

Näme üçin Iplayvape

Ylmy barlaglar

Ösen gözleg we tehnologiýa

Önümçilik

Güýçli önümçilik kuwwaty

Müşderi

Dürli müşderi bazasy

Iplayvape topary

Iplayvape topary

“Iplayvape” dolandyryş, gözleg we in engineenerler, dizaýnerler, üpjünçilik zynjyry hünärmenleri, işewür hünärmenler we sarp ediş hyzmaty, ulanyjylara kanagatlanarly tejribe toplamak üçin bilelikde işleýär.

Iplayvape missiýasy

“IPLAY” iň oňat elektroniki çilimleri döretmek üçin öňdebaryjy dizaýnlary we iň ýokary hilli standartlary hödürlemegi maksat edinýän “Has gowy durmuş üçin wape!” Diýip ýapyşýar.Önümlerimiz, bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin amatly, ulanmak aňsat.Ajaýyp lezzetli tejribe gözleýäris we has sagdyn saýlaw bermek üçin olaryň kanagatlanmagyna çalyşýarys.

tabşyryk
IPLAY VAPE - Hyzmatdaş we hyzmatdaşlyk

Hyzmatdaş we hyzmatdaşlyk

Döredileli bäri Iplayvape önümi R&D bilen çuňňur meşgullanýar, esasy bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrýar we marka täsirini yzygiderli giňeldýär.Indi ýokary hilli wape enjamlarymyz ABŞ, Meksika, Braziliýa, Angliýa, Russiýa ýaly dünýäniň 40-dan gowrak ýurduna eksport edilýär we ähli müşderilerimiz üçin innowasion bug we e-cig ösdürmegi dowam etdirýär.

Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri iş gepleşikleri üçin çagyrmak üçin mähirli garşylaýarys. Hemmäňiz bilen abadançylyk we özara bähbit döretmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

şahadatnamalar - Iplayvape