Vui lòng xác minh tuổi của bạn.

Bạn 21 tuổi trở lên?

Các sản phẩm trên trang web này có thể chứa nicotin, chỉ dành cho người lớn (21+).

Kiểm tra xác minh

Cào vạch che lấy mã bảo mật 16 chữ số rồi nhập vào bên dưới để xem bạn đã mua sản phẩm IPLAY chính hãng hay chưa.

 

Lưu ý: Vui lòng nhập mã bảo mật không dấu cách.

KIỂM TRA XÁC MINH - IPLAYVAPE

PHIÊN BẢN MEXICO

Cào thanh được che và quét mã QR xác thực bằng điện thoại thông minh của bạn để nhận kết quả trực tiếp.

Lưu ý: Mã được thiết kế đặc biệt cho IPLAY MAX và chỉ được sử dụng ở Mexico.

XÁC MINH SẢN PHẨM - PHIÊN BẢN MEXICO