Kiểm tra xác minh

Cạo thanh được che để tìm mã bảo mật 16 chữ số và nhập mã đó vào bên dưới để xem bạn có mua sản phẩm IPLAY chính hãng hay không.

 

Lưu ý: Vui lòng nhập mã bảo mật không có khoảng trống.

KIỂM TRA XÁC NHẬN - IPLAYVAPE