Kiểm tra xác minh

Cào thanh có nắp đậy để lấy mã bảo mật gồm 16 chữ số và nhập mã đó vào bên dưới để xem bạn có mua sản phẩm IPLAY chính hãng hay không.

 

Lưu ý: Vui lòng nhập mã bảo mật không có khoảng trống.

KIỂM TRA XÁC MINH - IPLAYVAPE