Pagsusuri sa Pagpapatunay

Scratch ang covered bar para sa 16-digit na security code at ilagay ito sa ibaba para makita kung bumili ka ng orihinal na produkto ng IPLAY o hindi.

 

Tandaan: Mangyaring ilagay ang security code nang walang espasyo.

PAGSUSURI NG VERIFICATION - IPLAYVAPE