IplayVape, TPE sergisinde size garaşýar

52a6e1fc

TPE ABŞ-da we hatda tutuş Amerika sebitinde temmäki sergileriniň biridir. Halkara elektron çilim pudagynda möhüm rol oýnaýar. Mundan başga-da, Las Wegasdaky Konwensiýa merkezinde-de geçirilýär. ABŞ her ýyl we 22 ýyl bäri üstünlikli geçirilýär.

26-dan 28-e çenlithJanuaryanwar, 2022. Las Wegas mejlisler merkezindäki zal.

 84b343da

30 sebitden soňky sergä (TPE 2021) 470-den gowrak sergä gatnaşdy, bellemeli zat, bir gezek ulanylýan wape tutuş elektron çilim pudagyna täze güýç we janlylyk getirýär.

“Iplay Vape”, Hytaý öndürijisi diňe köp ýyllap diňe elektron çilim pudagyna ünsi jemleýär. Bu sergilerde size gyzgyn we täze önümlerimizi görkezmäge örän şat. Biz has köp dost tapyp, elektron çilimi ara alyp maslahatlaşarys diýip tüýs ýürekden umyt edýäris Önümçilik bilelikde. Şol bir wagtyň özünde, bu serginiň dowamynda önümlerimiz hakda has köp buglara habar bermäge umyt edýäris.

Biziň stendimize hoş geldiňiz!


Iş wagty: 31-2021-nji dekabry