กรุณายืนยันอายุของคุณ

คุณอายุ 21 ปีขึ้นไปใช่ไหม?

ผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้อาจมีสารนิโคตินซึ่งมีไว้สำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 21 ปีขึ้นไป) เท่านั้น

ผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก

อเมริกา

เม็กซิโก

วาเปโซนwww.iplayvapemx.com

โทรศัพท์: +526621692287

สินค้าพิเศษ: MAX, BANG, ECCO, ULIX, FOG, VIBAR

วาเปเมตwww.vapematemx.com

โทรศัพท์: +5215591967617

สินค้าพิเศษ: X-BOX

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นิวซีแลนด์

บริษัท เอซิกดิส จำกัด

www.ecigdis.co.nz