ผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก

อเมริกา

เม็กซิโก

VAPEZONE

www.iplayvapemx.com

Exclusive Products: MAX, BANG

วาเปมาเต

www.vapematemx.com

สินค้าพิเศษ: X-BOX

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นิวซีแลนด์

Ecigdis Ltd

www.ecigdis.co.nz