గ్లోబల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్

అమెరికా

మెక్సికో

VAPEZONE

www.iplayvapemx.com

ప్రత్యేకమైన ఉత్పత్తులు: MAX, BANG

VAPEMATE

www.vapematemx.com

ప్రత్యేక ఉత్పత్తులు: X-BOX

ఆసియా పసిఫిక్

న్యూజిలాండ్

ఎసిగ్డిస్ లిమిటెడ్

www.ecigdis.co.nz