உலகளாவிய விநியோகஸ்தர்கள்

அமெரிக்கா

மெக்சிகோ

VAPEZONE

www.iplayvapemx.com

ஆசிய பசிபிக்

நியூசிலாந்து

Ecigdis Ltd

www.ecigdis.co.nz