प्रमाणीकरण जाँच

16-अंकको सुरक्षा कोडको लागि कभर गरिएको बार स्क्र्याच गर्नुहोस् र तपाईंले मूल IPLAY उत्पादन किन्नुभयो वा होइन भनेर हेर्न तल प्रविष्ट गर्नुहोस्।

 

नोट: कृपया स्पेस बिना सुरक्षा कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।

प्रमाणिकरण जाँच - IPLAYVAPE