ग्लोबल वितरकहरू

अमेरिका

मेक्सिको

VAPEZONE

www.iplayvapemx.com

एशिया प्यासिफिक

न्युजिल्याण्ड

Ecigdis Ltd

www.ecigdis.co.nz