ग्लोबल वितरकहरू

अमेरिका

मेक्सिको

VAPEZONE

www.iplayvapemx.com

विशेष उत्पादनहरू: MAX, BANG

VAPEMATE

www.vapematemx.com

विशेष उत्पादनहरू: X-BOX

एशिया प्यासिफिक

न्युजिल्याण्ड

Ecigdis Ltd

www.ecigdis.co.nz