စိစစ်စစ်ဆေးခြင်း။

ဂဏန်း 16 လုံးလုံခြုံရေးကုဒ်အတွက် ဖုံးထားသောဘားကိုခြစ်ပြီး မူရင်း IPLAY ထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ယူသည်ဖြစ်စေ မဝယ်ယူသည်ဖြစ်စေ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ၎င်းကိုရိုက်ထည့်ပါ။

 

မှတ်ချက်- နေရာလွတ်မရှိဘဲ လုံခြုံရေးကုဒ်ကို ထည့်ပါ။

အတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်း - IPLAYVAPE