ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖြန့်ဖြူးသူများ

အမေရိက

မက္ကဆီကို

VAPEZONE

www.iplayvapemx.com

သီးသန့်ထုတ်ကုန်များ- MAX၊ BANG

VapeMATE

www.vapematemx.com

သီးသန့်ထုတ်ကုန်များ- X-BOX

အာရှပစိဖိတ်

နယူးဇီလန်

Ecigdis Ltd

www.ecigdis.co.nz