Баталгаажуулах шалгалт

16 оронтой хамгаалалтын кодыг маажиж, доор оруулаад анхны IPLAY бүтээгдэхүүн худалдаж авсан эсэхээ харна уу.

 

Жич: Аюулгүй байдлын кодыг зайгүй оруулна уу.

ШАЛГАЛТЫН ШАЛГАЛТ - IPLAYVAPE