ദയവായി നിങ്ങളുടെ പ്രായം പരിശോധിക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക് 21 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുണ്ടോ?

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിക്കോട്ടിൻ അടങ്ങിയിരിക്കാം, അത് മുതിർന്നവർക്ക് (21+) മാത്രം.

ആഗോള വിതരണക്കാർ

അമേരിക്ക

മെക്സിക്കോ

VAPEZONEwww.iplayvapemx.com

ഫോൺ: +526621692287

എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: MAX, BANG, ECCO, ULIX, ഫോഗ്, VIBAR

VAPEMATEwww.vapematemx.com

ഫോൺ: +5215591967617

എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: X-BOX

പസഫിക് ഏഷ്യാ

ന്യൂസിലാന്റ്

Ecigdis Ltd

www.ecigdis.co.nz