ಜಾಗತಿಕ ವಿತರಕರು

ಅಮೇರಿಕಾ

ಮೆಕ್ಸಿಕೋ

VAPEZONE

www.iplayvapemx.com

ಏಷ್ಯ ಪೆಸಿಫಿಕ್

ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್

ಎಸಿಗ್ಡಿಸ್ ಲಿ

www.ecigdis.co.nz