გლობალური დისტრიბუტორები

ამერიკა

მექსიკა

ვაპეზონი

www.iplayvapemx.com

აზია წყნარი ოკეანე

Ახალი ზელანდია

შპს ეციგდისი

www.ecigdis.co.nz