વૈશ્વિક વિતરકો

અમેરિકા

મેક્સિકો

વાપેઝોન

www.iplayvapemx.com

એશિયા પેસિફિક

ન્યૂઝીલેન્ડ

Ecigdis Ltd

www.ecigdis.co.nz