કૃપા કરીને તમારી ઉંમર ચકાસો.

શું તમે 21 કે તેથી વધુ ઉંમરના છો?

આ વેબસાઇટ પરના ઉત્પાદનોમાં નિકોટિન હોઈ શકે છે, જે ફક્ત પુખ્ત વયના લોકો (21+) માટે છે.

વૈશ્વિક વિતરકો

અમેરિકા

મેક્સિકો

વાપેઝોનwww.iplayvapemx.com

ફોન: +526621692287

વિશિષ્ટ ઉત્પાદનો: MAX, BANG, ECCO, ULIX, FOG, VIBAR

VAPEMATEwww.vapematemx.com

ફોન: +5215591967617

વિશિષ્ટ ઉત્પાદનો: X-BOX

એશિયા પેસિફિક

ન્યૂઝીલેન્ડ

Ecigdis Ltd

www.ecigdis.co.nz