Verificación de verificación

Rasca a barra cuberta do código de seguridade de 16 díxitos e introdúceo a continuación para ver se compraches o produto IPLAY orixinal ou non.

 

Nota: introduza o código de seguranza sen espazo.

COMPROBACIÓN DE VERIFICACIÓN - IPLAYVAPE