بررسی تایید

نوار پوشانده شده برای کد امنیتی 16 رقمی را خراش دهید و آن را در زیر وارد کنید تا ببینید آیا محصول اصلی IPLAY را خریداری کرده اید یا خیر.

 

توجه: لطفا کد امنیتی را بدون فاصله وارد کنید.

بررسی تأیید - IPLAYVAPE