Παγκόσμιοι Διανομείς

ΑΜΕΡΙΚΗ

Μεξικό

VAPEZONE

www.iplayvapemx.com

Αποκλειστικά προϊόντα: MAX, BANG

VAPEMATE

www.vapematemx.com

Αποκλειστικά προϊόντα: X-BOX

ΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

Νέα Ζηλανδία

Ecigdis Ltd

www.ecigdis.co.nz